Velg en side

Lær hvordan du kan bli en #Stoltregnskapsfører!

Å være regnskapsfører gir oss en unik mulighet til å involvere oss i driften til mange spennende bedrifter, og å være en sparringpartner for ledelsen, som ofte føler seg ensom på toppen.

I dette kurset legger vi fokus på praksis, som gjør at når du går ut i arbeidet vil vite hva som ventes av deg, hvilket ansvar vi besitter og en trygghet på hvordan oppgavene skal utføres.

Søk om plass i dagLes mer om kurset

Bli en dyktig regnskapsfører eller lønnsmedarbeider som synes det er kjekt å gå på jobb

Markedet er støvsuget for dyktige regnskapsførere og lønnsmedarbeidere, og det er en enorm etterspørsel.

Vi kommer til å fokusere på arbeidet en regnskapsfører utfører av praktiske oppgaver, hvordan vi stiller som rådgivere og servicepersoner for kundene, hvordan man utarbeider gode rapporter som kundene har behov og nytte av.

Det vil bli praktiske oppgaver tatt fra faktiske situasjoner, og det vil være mindre vekt på henvisninger til lovtekst og «tørr» litteratur. Det vil være spekket med små historier fra en regnskapsførers hverdag, litt humor og fokus på det sosiale og mulighetene vi har som involverer oss med kundene. Du som tar hele studiet, regnskap lønnskurset vil få et firma, en av kundene i Total Økonomistyring, som du skal følge fra start til slutt.

Du skal utarbeide rapport, budsjett og avstemme skatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift for kunden, og ha dialog med regnskapsfører som har oppdraget til vanlig.

Du vil bli trygg i en rolle selv om man ikke har alle svarene i hodet umiddelbart.

Du vil få en innsikt i hvordan du kan skape din egen arbeidshverdag- som rådgiver og sparringpartner, og ha full kontroll på regnskapet.

Det vil være praktisk innføring i hvordan Ameldinger, MVA meldinger og Altinnroller fungerer. Tips og triks.

Kursene blir arrangert av Linda Karlson og Cecilie Fremstad, som har bygget opp 3 regnskapsførerselskaper og vet nøyaktig hva bransjen trenger av kandidatene som skal ut i arbeid.

For deg som tar hele kurset, fra begynnelse til slutt vil vi bli så godt kjent at vi stiller som din referanseperson når du søker arbeid etter kurset.

Hvem passer kurset for?

Nyutdannet

Den onde sirkelen som handler om at man har fagkompetansen men ikke får jobb på grunn av manglende erfaring. Ved å ta hele kurset vil man både ha fått erfaring med praktisk regnskap, og du vil i tillegg få en referanseperson.

Erfaring fra regnskap- men lenge siden

Du har gjerne vært innom regnskap for flere år siden men får ikke jobb fordi erfaringen har havnet for langt ned på CV’en. Dette vil være et perfekt oppfriskningskurs!

Lyst å jobbe med regnskap

Dette er en perfekt innføring for deg som har lyst å lære regnskap på en måte som gjør at du vil kunne få jobb.

Du vil lære smidige måter å håndtere regnskapet på, og bli en trygg og god rådgiver som kan utarbeide rapporter og verktøy som din bedrift har nytte av. 

Sparringpartneren

Som regnskapsfører stiller man spørsmål, hele tiden, og finner svarene.

 

Lønn

Lønn er et omfattende og viktig område. Lønn er rett og slett noe man ikke tuller med- og det er viktig å foreta riktige beregninger på sykepenger.

 

Arbeidsstasjon

Når du går på kurs hos oss vil du få din egen arbeidsstasjon med to skjermer, tastatur og mus, slik at du arbeider effektivt, enten du jobber med oppgaver, case i PowerOfficeGo eller arbeider med kunden du har fått tildelt. Denne arbeidsstasjonen vil være tilgjengelig for deg 5 dager i uken, altså også utenom undervisningen. Det blir som å gå på jobb 😊

 

Rapportene

Rapporter er viktige for kundene. Men hva må være med for at det skal gi nyttig verdi, utover om man har overskudd eller underskudd?

Les mer

Å knekke kodene

Et regnskap er tall satt i system, et nydelig bilde når du blir kjent med det

 Les mer

PowerOfficeGo

Er kåret til landets beste regnskapsprogram av både bedriftene og regnskapsførerne i 4 år på rad.

Du vil få grundig innføring i programmet, føre regnskap og lære hvordan du oppretter en database i programmet. Det er et utrolig kjekt program som inneholder lønn, regnskap, rapporter og mye annet snacks.

IRL kunde

Du som tar hele kurset, vil få tildelt en kunde hvor Total Økonomistyring AS har regnskapsførselen. Du vil, i samarbeid med regnskapsføreren, foreta oppgaver, utarbeide rapport,  avstemme kontoer og innhente nødvendig dokumentasjon.

 

Periodisering

Vi digger periodiseringer. Det gjør at tallene blir forutsigbare, og det er enkelt å se hvilke kostnader som løper hver måned. Det er jo også pålagt å påse at kostnadene er sammenfallende med inntektene (sammenstillingsprinsippet). Og det er naturlig. Vi skal gå grundig igjennom hvordan dette skal håndteres i praksis, og se hvor viktig det er å være oppmerksom på dette.

 

Merverdiavgift

Har et selskap refusjon på all mva når det er registrert i merverdiavgiftsmanntallet?

Svaret er nei. Og her er det mange fallgruver som kan slå kraftig ut dersom Skatteetaten går igjennom de ti siste årene og det har konsekvent blitt ført fradrag for all mva.

Les mer

Innføring i praktisk regnskapsføring

 • PC stilles til disposisjon
 • Arbeidsstasjon tilgjengelig gjennom hele kurset 5 dager i uken, med to skjermer og tastatur
 • Du vil kunne søke jobb som regnskapsfører ut mot regnskapsbransjen eller internt i en bedrift etter endt kurs.

Pris kr.119.900

Første del:
3 dager i uken;
Mandag-Tirsdag-Onsdag
07.08.23-27.09.23
kl 14:00-18:00

Andre del:
3 dager i uken:
Mandag-Tirsdag-Onsdag
06.11.23-29.11.23
Kl 14:00-18:00

Fordypning i lønnsområdet

 • PC stilles til disposisjon
 • Arbeidsstasjon tilgjengelig gjennom hele kurset 5 dager i uken, med to skjermer og tastatur
 • Du vil kunne søke jobb som lønnsmedarbeider/ lønnsansvarlig ut mot regnskapsbransjen eller internt i en bedrift etter endt kurs.

Pris kr.29.900

2 dager i uken
Mandag & Onsdag
02.11.23-30.11.23
Kl 14:00-18:00

Kurset gir en grundig innføring i regnskapsprogrammet PowerOfficeGo, hvor det er enkelt å både bokføre, betale, kjøre lønn, utarbeide rapporter og se status på regnskapet. Programmet har blitt kåret til det beste regnskapsprogrammet av regnskapsbransjen 5 år på rad!

Våre kurs

Regnskapsfører

Her vil det være noe repetisjon for de som kan debet og kredit, men vi bruker ikke lang tid på dette før vi kommer til føring av regnskap i systemet.

Første del:
Innføring i grunnleggende praktisk regnskap.

 • Innføring i excel, bruk av pivot tabeller
 • Gjennomgang av kontoplan, prinsipper med reskontroføringer og hvorfor inntekter føres i minus.
 • Fokus på viktigheten av balansen
 • Avstemminger
 • Periodisering
 • Merverdiavgift
 • Avskrivninger
 • Kontering av lønn

Andre del:
Fokus på å forstå kunden for å kunne gi gode rapporter

Her går altfor mange erfarne regnskapsførere i fellen med å sende ut rapporter med kommentarer om arbeidskapitalprosent, likviditetsgrad og størrelse på egenkapital, og glemmer hvem som er leser av rapporten.
Vi fokuserer på hvordan vi kan formidle regnskapet på en måte som kunden vil forstå og ha nytte av. 

 • Gjennomgang av nøkkeltall og beregninger på forskjellige type bedrifter
 • Hvordan presentere gode rapporter som kunden forstår
 • Utarbeide budsjett
 • Utarbeide likviditetsprognose
 • Hvordan bli den trygge, åpne rådgiveren og en naturlig sparringspartner

Pris kr.119.900 

Lønnsmedarbeider

Regnskapsakademiets lønnsmodul vil ta deg igjennom ordinær lønnskjøring med både fastlønn, timelønn, variable data, innberetninger mm.

Du vil lære å kontrollere eget arbeid, og selvsagt ferdigstille lønnskjøringen med innsending- og retur av a-melding, kontering og utbetaling.

Videre vil vi lære deg avstemming av lønn, og hvordan bruke nyttige verktøy fra Altinn.

Det er svært viktig å skjønne sammenhengen mellom det som skjer i lønnsprogrammet, og hvordan dette påvirker regnskapet – og omvendt. Vi skal derfor lære hvordan å lese saldobalansen, for å eventuelt fange opp avvik som må tas tak i ifm lønnskjøring.

Også en lønnsmedarbeider har en rådgiverrolle. Vi skal derfor se litt på nøkkeltall, ofte stilte spørsmål, og gjengangere hva gjelder problemstillinger og fallgruver. Vi skal også ta for oss forskjellige rapporter som kan komme til nytte i rådgiverrollen.

I tillegg vil vi se nærmere på vår rolle inn mot NAV, og skjema som vi lønnsarbeidere må ha god kjennskap til.

Etter å ha gjennomgått Regnskapsakademiet sin lønnsmodul, vil du sitte igjen med en rekke verktøy i sekken og stille sterkere og tryggere som lønnsmedarbeider.

Pris kr.29.900