Velg en side

Å knekke kodene

Et regnskap er tall satt i system, et nydelig bilde når du blir kjent med det. Alt er i balanse, og det meste har bare ett svar. Det er dette som skiller regnskap fra økonomi. Ved føring av bilag skal man alltid føre debet og kredit, pluss og minus. Akkurat som når du låner penger til noen, så får du en fordring (pluss, eller bedre, debet) og en minus (kredit) på banken din.

Denne kunnskapen dras videre inn i regnskapet og denne nydelige synergien vil vi følge gjennom kundereskontro, merverdiprinsipper, og egenkapital- som egentlig er gjeld til eier (aksjonær).

Det er så utrolig gøy når man avstemmer en bank, eller en kundereskontro, finner hvorfor det er differanse, og skjønner hva man må gjøre for å fikse den. Det er veldig tilfredsstillende, faktisk. Ja, jeg vet det høres nerdete ut, men dette er faktisk en av de mange gledene man vil få «AHA»- opplevelser med.

Rapportene

Rapporter er viktige for kundene. Men hva må være med for at det skal gi nyttig verdi, utover om man har overskudd eller underskudd?

Det er ikke mange daglige ledere som har satt seg inn i- eller ønsker å sette seg inn i- arbeidskapitalprosent, likviditetsgrad, eller egenkapitalprosent. De vil vite- på et fornuftig, forståelig språk- hva som er status, og hva som må gjøres for å forbedre driften. Å utarbeide gode rapporter, alltid ha fokus på forbedringer og muligheter, er utrolig viktig.

Merverdiavgift

Har et selskap refusjon på all mva når det er registrert i merverdiavgiftsmanntallet?

Svaret er nei. Og her er det mange fallgruver som kan slå kraftig ut dersom Skatteetaten går igjennom de ti siste årene og det har konsekvent blitt ført fradrag for all mva.

Har et selskap som er unntatt mva plikt til å rapportere merverdiavgift på tjenester fra utlandet som det ikke er mva på?

Svaret er ja.

I dette kurset går vi ikke grundig ned i paragrafene, men dere vil få en grundig innføring i hvordan prinsippene for merverdiavgift er bygget opp slik at dere vil være i stand til å vurdere- og innhente nødvendig informasjon for å håndtere merverdiavgifts- problematikk korrekt.